Tutkimus sosiaalisen median datasta

TUTKIMUKSET NÄKYVYYDESTÄ

-MILLÄ TAVALLA TUOTTEENNE NÄKYVÄT JA NIITÄ ETSITÄÄN?

Kuluttajat ja asiakkaat keskustelevat tuotteista ja palveluista verkoissa, tekevät vertailua ja tekevät ostopäätöksiä näihin tietoihin perustuen. Mitä teistä keskustellaan?

 

Mikäli teitä kiinnostaa selvittää miten teidän yrityksenne näyttäytyy näissä keskusteluissa, ottakaa yhteyttä niin tutkimme yhdessä sovitussa laajuudessa keskustelujen määrää, sävyä ja tärkeimpiä viestejä.

Keskustellaan yhdessä tavoitteet ja peruskysymykset joita haluatte selvittää, me teemme datan keräämisen, luokittelun ja analysoinnin.

 

 

SomaData Oy +0358 (45) 225 7620 info@somadata.fi